ยีน BRCA1 และ BRCA2 กับการเกิดมะเร็งเต้านม

🧬BRCA ย่อมาจาก Breast Cancer Susceptibility Gene

เป็นยีนที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ รักษาสมดุลของสารพันธุกรรม และป้องการความปกติของเซลล์

👿หากยีนนี้มีการกลายพันธุ์ขึ้นมาจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงสูงถึง 60% มากกว่าคนทั่วไป 5 เท่า เนื่องจากยีนควบคุมทำงานผิดปกติ ไม่เพียงมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม การกลายพันธุ์ของ BRCA1 และ BRCA2 ยังมีความเสี่ยงให้เป็นมะเร็งชนิดอื่นได้ดังนี้

☝️BRCA1 เสี่ยงเกิดมะเร็งรังไข่ ปากมดลูก มดลูก ตับอ่อน และลำไส้ใหญ่

✌️BRCA2 เสี่ยงเกิดมะเร็งตับอ่อน กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และเซลล์ผลิตเม็ดสี

เนื่องจาก BRCA1/2 มีการส่งต่อผ่านทางพันธุกรรม สปสช.จึงสนับสนุนงบการตรวจคัดกรอง BRCA1/2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพศหญิง/ชายความเสี่ยงสูง กลุ่มครอบครัวสายตรงที่มียีนกลายพันธุ์

✅ บอร์ดสปสช.กำหนดราคาอนุมัติจ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท/ราย (ยังอยู่ในการต่อรองราคา)

ที่มา: สปสช. และสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

#ZmedicBRCA

Message us