เทรนด์สุขภาพปี 2023

ทุก ๆ ปีจะมีเทรนด์ความสนใจของผู้บริโภคเกิดขึ้นอยู่ตลอด มีทั้งเทรนด์ที่ยังอยู่และเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ วันนี้ ซี เมดิค ได้รวบรวมข้อมูลความสนใจด้านสุขภาพจากหลายแหล่งมาเรียบเรียงให้ทุกท่านได้อ่านกัน

Zmedic Admin

05/01/2023

Medical Tourism ประเทศไทยยืน 1 เอเชียแปซิฟิก

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประเทศไทยยืน 1 เอเชียแปซิฟิก มูลค่าตลาดใหญ่ถึง 9% จาก 35% อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคมะเร็ง กลับสร้างรายได้มากที่สุดเนื่องจากเทคโนโลยีการติดตามและการรักษาที่ยากและซับซ้อน ต่อเนื่อง และยาวนาน

Zmedic Admin

16/11/2022

EGFR mutation ถึงไม่สูบบุหรี่ก็เป็น “มะเร็งปอด” ได้

Epidermal Growth Factor Receptor หรือยีน EGFR เป็นยีนที่อยู่บนผิวเซลล์ช่วยในการควบคุมการแบ่งตัวและรักษาสมดุลของเซลล์ แต่หากยีน EGFR เกิดการกลายพันธุ์ก็จะทำให้สูญเสียการควบคุมสมดุลในเซลล์ไป เมื่อมีการเพิ่มตัวของยีนที่ผิดปกติเรื่อย ๆ จึงทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้น

Zmedic Admin

14/11/2022

“มะเร็งเต้านม” มะเร็งอันดับ 1 ของคนไทย

ข้อมูลสถิติการเป็นมะเร็งจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2564 ระบุว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่คนไทยตรวจพบอันดับ 1
สถิติย้อนหลัง 4 ปีตั้งแต่ 2560-2563 พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่หญิงไทยเป็นมากที่สุดและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี

Zmedic Admin

25/10/2022
Message us