โรคไทรอยด์ อาการ การตรวจ

ตรวจสัญญาณโรคไทรอยด์ เมื่อฮอร์โมนผิดปกติร่ายกายก็ทำงานผิดปกติ ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่เป็นไทรอยด์แต่ไม่รู้ตัวเนื่องจากไม่ได้รับการตรวจ ซี เมดิค ชวนทุกท่านสังเกตอาการโรคไทรอยด์

Pawinee

May 25, 2023

ต่อมไทรอยด์ หน้าที่และความผิดปกติ!

ไทรอยด์เป็นต่อมที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในระบบต่อมไร้ท่อ ตั้งอยู่บริเวณคอด้านหน้า มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับผีเสื้อกางปีก ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่า “ไทรอยด์” มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตและรักษาสมดุลอวัยวะในร่างกาย เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติจะทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติตามมา

Pawinee

May 23, 2023

การแพทย์แม่นยำเริ่มแล้ว! เป้าปี 66 ผู้ป่วยแรก 10,000 ราย

‘ความคืบหน้าของการแพทย์จีโนมิกส์’ ตอนนี้ดำเนินมาถึงการเริ่มโครงการที่มีเป้าหมายแรกให้แล้วเสร็จในปี 2566 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ Genomics England ได้ร่วมมือกันจัดประชุมทางวิชาการประจำปีภายใต้ MOU (Memorandum of Understanding)

Pawinee

May 17, 2023

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ 18 ปี 2566 ‘ระบาดหนัก’ กว่าปี 65

นอกจากโควิดที่เริ่มมีการระบาดอีกครั้งแล้ว ยังต้องระมัดระวังยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกอีกด้วย ข้อมูลจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเผยจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก

Pawinee

May 12, 2023

ประมวลภาพงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ครั้งที่ 88

ในวันที่ 27-29 เมษายน 2566 บริษัท ซี เมดิค ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ครั้งที่ 88 หัวข้อ “Integrating Innovations to Current Pediatric Practice”

Pawinee

May 9, 2023

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการกลางปีสูตินรีแพทย์

วันที่ 26-28 เมษายน 2566 บริษัท ซี เมดิค ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกลางปีสูตินรีแพทย์ประจำปี 2566 โดยทางบริษัทได้นำสินค้าหมวด HPV มานำเสนอให้กับสูตินรีแพทย์ผู้เข้าร่วมงาน

Pawinee

April 26, 2023

วัณโรคแฝง เหมือนไม่อันตรายแต่ร่างกายต้องได้รับการรักษา

วัณโรคแฝง เกิดจากเชื้อแฝงอยู่ในร่างกาย แต่ร่างกายสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อได้โดยไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ

Pawinee

April 17, 2023
1 2 8
Message us