Home Test Mycobacterium Tuberculosis 3DMed MTB Detection Kit

3DMed MTB Detection Kit

Categories: , , , Tags: , , , , ,

ชื่อ: 3DMed MTB Detection Kit

ผู้ผลิต: 3DMed, China

หลักการ: PCR

ตรวจ: Mycobacterium tuberculosis (MTB)

ชนิดตัวอย่าง: sputum

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 32 เทส/กล่อง

 

บรรจุภัณฑ์

  • เตรียมตัวอย่างง่ายและรวดเร็วภายใน 30 นาที
  • ความไวและความแม่นยำสูง จับเป้าหมาย  IS6110 & IS1081
  • ตรวจเชื้อปริมาณต่ำ LoD=15CFU/mL เชื้อวัณโรคน้อยก็ตรวจได้
  • ไม่มี cross-reaction กับ NTMs
  • น้ำยาใช้ได้กับเครื่อง PCR ทั่วไปได้
  • สามารถเพิ่มเทสเข้ากับห้องแล็บได้เลย
Message us