“มะเร็งเต้านม” มะเร็งอันดับ 1 ของคนไทย

ข้อมูลสถิติการเป็นมะเร็งจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2564 ระบุว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่คนไทยตรวจพบอันดับ 1
สถิติย้อนหลัง 4 ปีตั้งแต่ 2560-2563 พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่หญิงไทยเป็นมากที่สุดและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี

Pawinee

October 25, 2022

การเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจ HPV เชื้อก่อโรคมะเร็งปากมดลูก

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมี 3 วิธีคือ Pap Smear Liquid-based Cytology และ HPV DNA ในการเก็บตัวอย่าง แพทย์จะเก็บตัวอย่างโดยใช้แปรงเก็บตัวอย่างสอดเข้าช่องคลอด หมุนเพื่อเก็บตัวอย่าง และนำตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ต่อไป

Pawinee

October 11, 2022

สถิติผู้ป่วย #มะเร็งปากมดลูก

ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าสถิติผู้หญิงไทยปี 2564 เป็นมะเร็งปากมดลูกอยู่อันดับ 2 รองจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ สถิติโรคย้อนหลัง 5 ปีตั้งแต่ปี 2561-2565 พบว่าค่าเฉลี่ยผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกสะสมอยู่ที่ 11,679 คน (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5%)

Pawinee

September 22, 2022

เราสามารถติดเชื้อไวรัส HPV ได้อย่างไร?

การติดเชื้อไวรัสเกิดจากการรับเชื้อ HPV จากการสัมผัสวัสดุสิ่งของที่มีเชื้อ HPV ปนเปื้อนหรือผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ HPV อยู่แล้ว จากกิจกรรมดังกล่าวจึงทำให้มีโอกาสติดเชื้อที่บริเวณปากมดลูกและอวัยวะส่วนอื่น ๆ รวมถึงทวารหนักได้ง่าย

Pawinee

August 18, 2022

ทำความรู้จัก HPV เชื้อไวรัสก่อโรคมะเร็งปากมดลูก

สถิติการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยสูงเป็นอันดับที่ 2 ช่วงอายุที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตรวจพบมะเร็งอยู่ในช่วงอายุ 40-70 ปี
สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus หรือ HPV โดยทั่วไปแล้วเชื้อไวรัส HPV มีอยู่ตามธรรมชาติมากกว่า 200 สายพันธุ์ แต่ร่างกายของเราสามารถกำจัดออกเองได้ตามธรรมชาติ

Pawinee

August 18, 2022
Message us