“Update Next Generation Sequencing for Precision Medicine” โดย อ.วสันต์ จันทราทิตย์ งานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 45

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ซี เมดิค ได้จัดชั่วโมงบรรยายวิชาการหัวข้อ “Update Next Generation Sequencing for Precision Medicine” โดยเนื้อหาเป็นการบรรยายประโยชน์ของการเก็บข้อมูลลำดับพันธุกรรมแบบรวมหรือแบบเฉพาะส่วน รวมถึงอัพเดทข่าวสาร นโยบายที่สนับสนุนเทคโนโลยีการวินิจฉัยเพื่อการแพทย์แม่นยำใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในงาน โปรดติดตามวิดีโอบันทึกชั่วโมงบรรยายจาก ซี เมดิค ได้เร็ว ๆ นี้

ในท้ายชั่วโมงยังมีกิจกรรมสุ่มลำดับเลขผู้เข้าร่วมประชุมรับของรางวัลใหญ่ iPhone14 Plus จากทางบริษัทอีกด้วยโดย ซี เมดิค ได้รับเกียรติจาก อ.วสันต์ จันทราทิตย์ เป็นผู้จับหมายเลขและมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี

ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตของ ซี เมดิค ได้เรื่อย ๆ ผ่านทางเพจและเว็บไซต์ของเรา

Message us