OMICRON BA.4/BA.5 COVID-19 Variants Update

Covid19 #Omicron
อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลการระบาดของเชื้อ Covid19 รายสายพันธุ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 พบว่าสายพันธุ์ที่ระบาดตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้งหมด 100% นอกจากนี้เชื้อยังมีการกลายพันธุ์เพิ่มอีกรวมเป็น 5 ตัวคือ BA.1 BA.2 BA.3 BA.4 และ BA.5


อัพเดทล่าสุดของกรมวิทย์ฯ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 แสดงถึงเชื้อสายพันธุ์ Omicron BA.4 และ BA.5 ที่มีแนวโน้มเข้ามาแทน Omicron รุ่น 1 ที่ระบาดเมื่อต้นปี สายพันธุ์นี้มีความอันตรายเนื่องจากมีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง L452R เป็นการกลายพันธุ์ตำแหน่งเดียวกับสายพันธุ์เดลตาซึ่งเป้าหมายเป็นปอด ทางกรมวิทยาศาสตร์ทางแพทย์จึงมีความกังวลในเรื่องของการระบาดที่รวดเร็วและมีความรุนแรงเหมือนเดลตา


นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ผู้ที่ติดเชื้อ Omicron BA.1 BA.2 ที่เป็นรุ่นแรกเมื่อต้นปีสามารถติดเชื้อ BA.4 BA.5 ได้ ในผู้ที่เคยติด Omicron และยังไม่ได้รับวัคซีนเมื่อติด BA.5 แล้วภูมิคุ้มกันจะลดลงไปมากกว่า 6-7 เท่า ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนพบว่าภูมิตกไป 1 – 2 เท่า ดังนั้นการฉีดวัคซีนกระตุ้นหลังติดเชื้อยังมีความจำเป็นในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เพียงพอและลดความรุนแรงของการป่วยได้เมื่อติด BA.5


แหล่งที่มา:

จับตา!  ” BA.4 -BA.5 ” พุ่งในไทย พบแล้วกว่า 200 ราย
SARS-CoV-2 variants in Thailand, 27 June 2022

#ZmedicCovid19

Message us