OMICRON BA.4/BA.5 COVID-19 Variants Update

ปี สายพันธุ์นี้มีความอันตรายเนื่องจากมีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง L452R เป็นการกลายพันธุ์ตำแหน่งเดียวกับสายพันธุ์เดลตาซึ่งเป้าหมายเป็นปอด ทางกรมวิทยาศาสตร์ทางแพทย์จึงมีความกังวลในเรื่องของการระบาดที่รวดเร็วและมีความรุนแรงเหมือนเดลตา

Pawinee

July 21, 2022
Message us