เราสามารถติดเชื้อไวรัส HPV ได้อย่างไร?

การติดเชื้อไวรัสเกิดจากการรับเชื้อ HPV จากการสัมผัสวัสดุสิ่งของที่มีเชื้อ HPV ปนเปื้อนหรือผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ HPV อยู่แล้ว จากกิจกรรมดังกล่าวจึงทำให้มีโอกาสติดเชื้อที่บริเวณปากมดลูกและอวัยวะส่วนอื่น ๆ รวมถึงทวารหนักได้ง่าย

⚠ไม่เพียงแต่ผู้หญิงที่สารมารถติดเชื้อ HPV ได้เท่านั้นนะคะ ผู้ชายก็ยังสามารถติดเชื้อและเป็นพาหะกับผู้หญิงคนอื่นได้ รวมถึงมีโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน

การตรวจพบเชื้อ HPV ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นมะเร็ง ณ ตอนนั้นเลยนะคะ การพัฒนาของเชื้อไวรัสสู่มะเร็งใช้เวลานานพอควรเลยค่ะ

เมื่อร่างกายติดเชื้อ HPV ความเสี่ยงสูงที่บริเวณปากมดลูกแล้ว เซลล์ของบริเวณนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นมะเร็งโดยใช้ระยะเวลาพัฒนาประมาณ 15-20 ปี ขึ้นอยู่กับระบบคุ้มกันภายในร่างกาย หากร่างกายแข็งแรงก็อาจกำจัดเชื้อออกไปได้เอง แต่หากกำจัดไม่ได้ไวรัสจึงจะพัฒนาเป็นมะเร็งค่ะ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการจนกว่าจะถึงระยะลุกลาม อาการคือมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ

🧚‍♂️จากที่ HPV มีอยู่มากว่า 200 สายพันธุ์ตามธรรมชาติ ทุกคนจึงมีสิทธิสัมผัสกับเชื้อโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการควบคุมติดตามการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิง นอกจากนี้เชื้อไวรัส HPV ยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งอีกหลายชนิดเช่น มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งทะวารหนัก มะเร็งช่องปาก และมะเร็งองคชาติ เป็นต้น

ที่มา: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ติดตามชุดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ที่ #ZmedicHPV

สอบถามชุดตรวจคัดกรองเชื้อ HPV ด้วยตนเอง ไม่ต้องพบแพทย์ มีใบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

👉ACC Medical Lab

Message us