“มะเร็งเต้านม” มะเร็งอันดับ 1 ของคนไทย

📊 ข้อมูลสถิติการเป็นมะเร็งจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2564 ระบุว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่คนไทยตรวจพบอันดับ 1

🥇 สถิติย้อนหลัง 4 ปีตั้งแต่ 2560-2563 พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่หญิงไทยเป็นมากที่สุดและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี📈

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะตรวจพบในระยะที่ 2 หรือช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงจากการตรวจชิ้นเนื้องอกและการซักประวัติตรวจร่างกาย

การเกิดมะเร็งเต้านมเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมทั้งจากกรรมพันธุ์และจากปัจจัยอื่น ๆ 🧬

ปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองหลายวิธีเช่น

🖐 ตรวจด้วยตนเอง

👨‍⚕️ ตรวจด้วยแพทย์

🩻 ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม

เมื่อตรวจพบก้อนเนื้อที่เต้านม แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจพยาธิวินิจฉัยหาเชื้อมะเร็งต่อไป

🆕 ปัจจุบันมีการตรวจถึงหน่วยลำดับพันธุกรรมที่แม่นยำโดยตรวจยีน #BRCA เพื่อหาความผิดปกติของเซลล์

สปสช.มีนโยบายให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมความเสี่ยงสูงและญาติสสายตรงมีสิทธิตรวจได้ฟรีตามเกณฑ์ข้อกำหนด

หน่วยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมสามารถเบิกจ่ายได้ตามงบที่กำหนด

ที่มา: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

#ZmedicBRCA

Message us