ตรวจพันธุกรรมยีนมะเร็งกับศูนย์จีโนมการแพทย์ รพ.รามาธิบดี

ทำความรู้จักศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดีและอาจารย์วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์

Zmedic Admin

08/06/2023

การแพทย์แม่นยำเริ่มแล้ว! เป้าปี 66 ผู้ป่วยแรก 10,000 ราย

‘ความคืบหน้าของการแพทย์จีโนมิกส์’ ตอนนี้ดำเนินมาถึงการเริ่มโครงการที่มีเป้าหมายแรกให้แล้วเสร็จในปี 2566 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ Genomics England ได้ร่วมมือกันจัดประชุมทางวิชาการประจำปีภายใต้ MOU (Memorandum of Understanding)

Zmedic Admin

17/05/2023
Message us