ไข้เลือดออก เป็นแล้วเป็นได้อีก

โรค #ไข้เลือดออก เป็นแล้ว ก็เป็นได้อีก❗️

ผู้ป่วยสามารถป่วยซ้ำได้เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์อื่น และมีแนวโน้มป่วยรุนแรงกว่าครั้งแรก🤒

โรคไข้เลือดออกเมื่อเป็นแล้วสามารถเป็นสายพันธุ์อื่น ๆ ซ้ำได้อีก

ไวรัส dengue มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ (DENV1 – 4) ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ที่เป็นตลอดชีวิต และมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นประมาณ 6 – 12 เดือน ดังนั้นจึงมีโอกาสป่วยซ้ำด้วยสายพันธุ์อื่น ๆ ได้อีก สายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ที่ 1 และ 2

การติดเชื้อซ้ำอาจมีความรุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรก
หากสายพันธุ์อื่นสามารถต่อสู้กับภูมิคุ้มกันเดิมของผู้ป่วย ก็นับว่าเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงและแข็งแรงมากจนชนะภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วยมาได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงมีอาการป่วยรุนแรงกว่าการป่วยครั้งก่อนหน้า

ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคไข้เลือดออก การรักษาเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการ

ทางที่ดีที่สุดคือรักษาสุขภาพและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะโดนยุงลายกัด

#ZmedicDengue#Zmedic

Message us