ไข้เลือดออก เป็นแล้วเป็นได้อีก

โรคไข้เลือดออก เป็นแล้วก็เป็นได้อีก
ผู้ป่วยสามารถป่วยซ้ำได้เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์อื่น และมีแนวโน้มป่วยรุนแรงกว่าครั้งแรก

Pawinee

August 25, 2022
Message us