โรคไข้หวัดใหญ่

🦠โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส influenza ที่ติดเชื้อผ่านจมูก คอ และปอด การติดเชื้อทำให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตได้

👩‍⚕️การป้องกันที่ดีที่สุดคือการรับวัคซีนประจำปี

อาการ
ไข้หวัดใหญ่แตกต่างจากหวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่มักมาแบบเฉียบพลันและมีอาการดังต่อไปนี้
🤒 ไข้
😫 ไอ
😧 เจ็บคอ
😪 มีน้ำมูก
😔 ปวดกล้ามเนื้อ
🤦‍♂️ ปวดหัว
😴 เหนื่อย เพลีย
🤢 อาจพบการอาเจียนและท้องเสียในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่

💦ไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายได้อย่างไร
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยน้ำลายที่เกิดจากการไอ จาม หรือพูดคุยของผู้ที่ติดเชื้อ หรือในบางกรณีการติดเชื้อก็อาจเกิดจากการสัมผัสเชื้อบนพื้นผิวภายนอกและไปสัมผัสกับปาก จมูก หรือตาและทำให้เกิดการติดเชื้อในที่สุด ระยะฟักตัว 1-3 วัน ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนมีอาการและ 3-5 วันหลังเกิดอาการ

ที่มา: CDC สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us