สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่มีอยู่ 3 สายพันธุ์คือ สายพันธุ์ A B และ C โดยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นั้น สามารถแบ่งแยกออกมาย่อย ๆ ได้อีกมากมาย

Zmedic Admin

September 7, 2022

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส influenza ที่ติดเชื้อผ่านจมูก คอ และปอด การติดเชื้อทำให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตได้

Zmedic Admin

September 7, 2022
Message us