โรคติดต่อยอดนิยมในเด็ก

โรคติดเชื้อในเด็กส่วนใหญ่มีทั้งการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และติดเชื้อไข้เลือดออก

😪 เมื่อเด็กมีการติดเชื้อที่ระบบร่างกายดังกล่าว เด็กอาจมีอาการเริ่มต้นที่คล้าย ๆ กันอย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่ RSV หรือโควิด 19 โดยมีอาการเจ็บคอ มีไข้ ไอ จาม เหมือนกัน เพื่อหาเชื้อที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคในเด็ก ชุดตรวจที่สามารถตรวจเชื้อได้ครอบคลุมก็เป็นตัวช่วยหนึ่งให้แพทย์ได้วินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้นและกำหนดการปฏิบัติรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น ✅

ดูผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ: https://z-medic.com/product-category/test/

Message us