แนวทางการจัดตั้ง LONG COVID Clinic

🏥แนวทางการจัดตั้ง LONG COVID Clinic
เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการหลังติดเชื้อ #COVID19

สถานพยาบาลสามารถจัดตั้งคลินิก #LONGCOVID ได้ เบื้องต้นสามารถจัดตั้งได้โดยมีบุคลากรดังนี้
👨‍⚕️แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป
👩‍⚕️แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
🧑‍⚕️พยาบาลวิชาชีพ
🧏‍♂️นักวิชาการด้านสาธารณสุข
🙋‍♂️นักวิชาชีพอื่น ๆ เช่น นักกายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และติดตามอาการรูปแบบผู้ป่วยนอก
จำแนกตามกลุ่มอาการ
🧍‍♀️ทั่วไป
🫀ระบบหัวใจและหลอดเลือด
🤧ระบบทางเดินหายใจ
😵‍💫ระบบประสาท
🙎‍♀️ผิวหนังและเส้นผม
😡สุขภาพจิต

💸เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย รวมถึงงบดำเนินการทั้งรูปแบบคลินิกผู้ป่วยปกติและคลินิกเสมือนจริง (VDO Call)

🕰 เวลาเปิด-ปิดคลินิกตามเวลาราชการ เปิดเป็นวัน หรือนัดหมาย VDO Call (Virtual Clinic) ตามแนวทางนโยบายของสถานพยาบาล

Message us