โรคหัวใจเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเมื่อติดเชื้อ COVID-19

ร่างกายจะบอบช้ำจากการต่อสู้กับเชื้อ กล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจจะได้รับผลกระทบจากภูมิต้านทานของร่างกายหรือแม้แต่ถูกโจมตีจากไวรัสเองก็ตาม

Pawinee

October 7, 2022

Long Covid กับภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

สิ่งที่น่ากังวลของผู้เคยติดเชื้อคือภาวะ #LongCovid ที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อาจพบตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง ตามที่ ซี เมดิค เคยให้ข้อมูลภาพรวมไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้า

Pawinee

October 4, 2022

อาการบาดเจ็บ/เสียหายของปอดหลังติดเชื้อ

ผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติที่อวัยวะภายในร่างกายเนื่องจากเชื้อมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอวัยวะต่าง ๆ ทำให้เกิดการอักเสบหรือเสียหายที่อวัยวะส่วนนั้น ๆ

Pawinee

September 14, 2022

Long Covid I อวัยวะที่เสียหายหลังจากติดโควิด

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติที่อวัยวะภายในร่างกาย เนื่องจากเชื้อมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอวัยวะต่าง ๆ ทำให้เกิดการอักเสบหรือเสียหายที่อวัยวะส่วนนั้น ๆ

Pawinee

August 19, 2022
Message us