อาการบาดเจ็บ/เสียหายของปอดหลังติดเชื้อ

ในผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติที่อวัยวะภายในร่างกายเนื่องจากเชื้อมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอวัยวะต่าง ๆ ทำให้เกิดการอักเสบหรือเสียหายที่อวัยวะส่วนนั้น ๆ

ปอดติดเชื้อ → หากเชื้อไวรัสสามารถเข้าถึงปอดก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อ โดยทั่วไปร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันคอยต่อสู้กับเชื้อไวรัสเกิดเป็นการอักเสบ แต่ถ้าภูมิคุ้มกันทำงานไม่เต็มที่หรือเชื้อมีเยอะมากเกินไปอาจทำให้เกิดการอักเสบถึงถุงลมด้านในได้
การติดเชื้อที่ปอด ช่วงแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติใดและจะค่อย ๆ มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจลำบากในภายหลัง ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ภาวะพังผืดที่ปอด → ผู้ป่วยปอดติดเชื้อบางรายอาจเกิดการอักเสบรุนแรงจนทำให้เนื้อเยื่อเสียหาย กลไกร่างกายเมื่อเนื้อเยื่อมีการบาดเจ็บหรืออักเสบ ร่างกายจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่เพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย อย่างไรก็ตาม ร่างกายอาจสร้างเนื้อเยื่อใหม่ที่มากกว่าเดิมเกิดเป็นพังผืดที่ปอดนั่นเอง
เมื่อปอดมีเนื้อเยื่อที่หนาเกินไปทำให้ปอดทำงานหนักขึ้นเพราะไม่สามารถหมุนเวียนออกซิเจนได้อย่างเหมาะสม
อาการนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 รุนแรงด้วยอัตราความเป็นไปได้ถึง 71%
ภาวะพังผืดที่ปอดทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย และไอแห้งแบบเรื้อรัง

Message us