สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่มีอยู่ 3 สายพันธุ์คือ สายพันธุ์ A B และ C

โดยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นั้น สามารถแบ่งแยกออกมาย่อย ๆ ได้อีกมากมาย ตามที่เราเห็นกันทั่วไป เช่น A(H1N1), A(H1N2), A(H3N2), A(H5N1) และ A(H9N2)

สายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทย ในผู้ป่วยบางรายก็เป็นสาเหตุให้มีคนเสียชีวิตคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิด H1N1 และ H5N1 เป็นต้น

ในฤดูฝนที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ซี เมดิค ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง แต่หากท่านใดมีอาการป่วยผิดปกติ แนะนำให้ตรวจ ATK และเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายกันนะคะ🤗

ที่มา: CDC สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

#zmedicinfluenza#zmedic#influenza

Message us