สถิติผู้ป่วย #มะเร็งปากมดลูก

👨‍⚕️ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าสถิติผู้หญิงไทยปี 2564 เป็นมะเร็งปากมดลูกอยู่อันดับ 2 รองจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ สถิติโรคย้อนหลัง 5 ปีตั้งแต่ปี 2561-2565 พบว่าค่าเฉลี่ยผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกสะสมอยู่ที่ 11,679 คน (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5%) และมีอัตราการเสียชีวิตถึงปีละ 4,700 ราย นับเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขมีความตระหนักถึงอันตรายของเชื้อไวรัส HPV จึงมีนโยบายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาตลอด โดยก่อนหน้านี้เป็นการตรวจแบบ

1.) PAP Smear

2.) Liquid-based Cytology

และวิธีล่าสุดที่มีความแม่นยำมากที่สุดคือ

3.) HPV DNA🧬

💡ปัจจุบันผู้หญิงทุกคนที่อายุตั้งแต่ 30-60 ปีขึ้นไปสามารถรับสิทธิตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส HPV ด้วยวิธี HPV DNA ได้ตามสิทธิสุขภาพ

นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถตรวจสอบสิทธิสุขภาพอื่น ๆ ได้อีกในกระเป๋าสุขภาพ แอพเป๋าตัง

ที่มา: https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/thai_version/Health_detail.asp?id=1486

https://www.nci.go.th/e_book/hosbased_2564/index.html

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=formated/ncd.php&cat_id=6a1fdf282fd28180eed7d1cfe0155e11&id=f3a9cabcd1b83af2ad8d8db6d9b6735c

Message us