สถิติคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2022

ข้อมูลการคัดกรองเชื้อ #HPVDNA#มะเร็งปากมดลูก ปี 2022 มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองทั่วประเทศทั้งหมด 673,650 ราย🧬

พบตัวอย่างติดเชื้อ HPV ทั้งหมด 44,516 ราย👿

เป็นเชื้อ ❗HPV 16, 18 25% และ ❗Non 16,18 75%

ตัวอย่างจากเขตสุขภาพที่ 6 และ 7 พุ่งสูงที่สุด🏆

เขต 6 สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด

เขต 7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

👨‍🔬ข้อมูลเชิงลึกจาก ACC Medical Lab พบว่า HPV สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง 18 มีมากกว่าสายพันธุ์ 16 พบการติดเชื้อมากที่สุดที่จังหวัดสมุทรสงคราม

✅จากนโยบายตรวจคัดกรองเชื้อ HPV ก่อมะเร็งปากมดลูกทั่วประเทศเป็นผลให้ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลดลงอย่างต่อเนื่องจากการติดตามและรักษาโรคอย่างเหมาะสม เป็นผลให้ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกตกอันดับมาอยู่ที่อันดับ 5 ของมะเร็งที่พบในหญิงไทย👩

👧ประกอบกับนโยบายฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในเด็กหญิงอายุน้อยจะทำให้จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลดลงอีกในอนาคต

💙 ซี เมดิค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุบัติการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงถ้วนหน้า บรรลุจุดประสงค์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

#ZmedicNews #ZmedicHPV

ที่มา: HDC Thailand

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ACC Medical Lab

Message us