สถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ 18 ปี 2566 ‘ระบาดหนัก’ กว่าปี 65

นอกจากโควิดที่เริ่มมีการระบาดอีกครั้งแล้ว ยังต้องระมัดระวังยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกอีกด้วย ข้อมูลจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเผยจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมมีผู้ป่วยมากกว่าสถิติจากปีที่แล้วหลายเท่า ผู้ป่วยสะสมที่สัปดาห์ 18 คือ 14,811 ราย ขณะที่ผู้ป่วยปีก่อนในเวลาเดียวกันคือ 2,581 รายหรือ 5.7 เท่า กล่าวได้ว่ายอดกระโดดจากหลักพันเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียว📈

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 16 ปีพ.ศ. 2566

ข้อมูลจากตัวเลขเหล่านี้ทำให้คาดคะเนได้ว่าตัวเลขอาจเพิ่มขึ้นอีกในฤดูฝน เพราะจะเกิดน้ำขังในหลายพื้นที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะเชื้อโรค

ปัจจุบันอัตราความชุกของผู้ป่วยอยู่ที่ภาคใต้ซึ่งอาจมาจากปัจจัยฝนและกิจวัตรประจำวันของประชากร

ซี เมดิค ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันดูแลรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และร่วมกันเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: https://z-medic.com/product-category/test/mosquito-borne-diseases/

Message us