ภูมิคุ้มกัน COVID-19 มีกี่ชนิดกันนะ?

เมื่อมีเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายของเราจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา 2 ชนิด ป้องกันเชื้อด้วยวิธีที่ต่างกัน หากเปรียบภูมิคุ้มกันเป็นทหาร เราจะแบ่งเป็นทีมต่อสู้และทีมป้องกัน

🦸‍♂️ ทีมต่อสู่คือ Binding Antibody (BAb)
ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดเชื้อ SARS-CoV-2
ตรวจได้โดยการหา Antibody IgG/IgM จากเลือด

🛡 ทีมป้องกันคือ Neutralizing Antibody (NAb)
ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่เซลล์และไม่ให้เชื้อเพิ่มจำนวน
ตรวจได้โดยการหา Neutralizing Antibody (NAb) จากเลือด

Message us