ภูมิคุ้มกัน COVID-19 มีกี่ชนิดกันนะ?

เมื่อมีเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายของเราจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา 2 ชนิด ป้องกันเชื้อด้วยวิธีที่ต่างกัน หากเปรียบภูมิคุ้มกันเป็นทหาร เราจะแบ่งเป็นทีมต่อสู้และทีมป้องกัน

Zmedic Admin

14/09/2022
Message us