บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะส่งต่อทำสื่ออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

วันพุธที่ 18 มกราคม 2023

💙 Z-medic บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ทางบริษัทขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ นี้ ส่งต่อให้กับทุกท่านร่วมเช่นกัน สามารถนำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าไปบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคทั้ง 3 ที่ ใกล้จุดไหนไปจุดนั้นได้เลย ต่างจังหวัดก็ส่งพัสดุได้ รายละเอียดตามรูปเชิญชวนค่ะ☺️

กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับผู้พิการทางสายตาอีกด้วยนะคะ🫶

#ZmedicEvent

Message us