ซี เมดิค บริจาคชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 สำนักงานสาธารณสุขปัตตานี

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 บริษัท ซี เมดิค จำกัดได้เข้าพบนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 ATK จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 120,000 บาท

Pawinee

October 21, 2022

ซี เมดิค บริจาคชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 ATK สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 บริษัท ซี เมดิค จำกัดได้เข้าพบนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุข และรองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมอบชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 ATK จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 120,000 บาท

Pawinee

October 17, 2022

ซี เมดิค บริจาคชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 ATK รพ.บุรีรัมย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัท ซี เมดิค จำกัดได้เข้าพบผู้อำนวยการ รพ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะ เพื่อมอบชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 ATK จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 300,000 บาท

Pawinee

October 17, 2022

ซี เมดิค บริจาคชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 ATK สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 บริษัท ซี เมดิค จำกัดได้เข้าพบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาพร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อมอบชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 ATK จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 120,000 บาท

Pawinee

October 11, 2022

ซี เมดิค บริจาคเครื่อง PCR และอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับรพ.หาดใหญ่

ในวันที่ 26 กันยายน 2022 ผู้แทนบริษัท ซี เมดิค จำกัด เข้าพบนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่และคณะเพื่อส่งมอบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) และอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติม

Pawinee

September 27, 2022

ซี เมดิค บริจาคชุดตรวจโควิด19 ATK ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ในวันที่ 14 กันยายน 2022 ผู้แทนบริษัท ซี เมดิค จำกัด มอบชุดตรวจโควิด19 ATK จำนวน 2,000 ชุด เป็นการสนับสนุนการควบคุมโรคโควิด 19 ในจังหวัดจันทบุรี

Pawinee

September 15, 2022

ซี เมดิค มอบโน้ตบุคให้โรงเรียนวัดแหลมเพื่อสนับสนุนเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 บริษัท ซี เมดิค จำกัดได้มอบโน้ตบุคให้โรงเรียนวัดแหลม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาจำนวน 3 เครื่อง

Pawinee

August 18, 2022
Message us