ทำบุญครบรอบ 18 ปี ซี เมดิค

ภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ซี เมดิค จำกัด ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าถวายสังฆทาน-รับพรที่วัดลาดปลาเค้า จากนั้นร่วมกันจุดธูปถวายของบูชาศาลพระพรหม ศาลตายาย และเทพไฉ่ซิงเอี้ยหน้าบริษัท เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานต่อไป

Message us