ทำบุญครบรอบ 18 ปี ซี เมดิค

คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าถวายสังฆทาน-รับพรที่วัดลาดปลาเค้า จากนั้นร่วมกันจุดธูปถวายของบูชาศาลพระพรหม ศาลตายาย และเทพไฉ่ซิงเอี้ยหน้าบริษัท เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานต่อไป

Pawinee

February 20, 2023
Message us