ทำบุญครบรอบ 18 ปี ซี เมดิค

คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าถวายสังฆทาน-รับพรที่วัดลาดปลาเค้า จากนั้นร่วมกันจุดธูปถวายของบูชาศาลพระพรหม ศาลตายาย และเทพไฉ่ซิงเอี้ยหน้าบริษัท เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานต่อไป

Zmedic Admin

20/02/2023
Message us