ทำความรู้จัก HPV เชื้อไวรัสก่อโรคมะเร็งปากมดลูก

สถิติการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยสูงเป็นอันดับที่ 2 ช่วงอายุที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตรวจพบมะเร็งอยู่ในช่วงอายุ 40-70 ปี

สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus หรือ HPV โดยทั่วไปแล้วเชื้อไวรัส HPV มีอยู่ตามธรรมชาติมากกว่า 200 สายพันธุ์ แต่ร่างกายของเราสามารถกำจัดออกเองได้ตามธรรมชาติอย่างไรก็ตาม ยังมีสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งประมาณ 15 สายพันธุ์คือ 16** 18** 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 และ 68

**สายพันธุ์ 16 และ 18 มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปากมดลูก 70%

การรับเชื้อ HPV ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อไวรัส HPV อยู่แล้วหรือติดเชื้อเองตามธรรมชาติซึ่งพบได้น้อยมาก

⚠️ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้แก่

– ไม่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

– สูบบุหรี่

– มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย

– เปลี่ยนคู่นอนหลายคน

✅ ป้องกันได้ด้วย

– ฉีดวัคซีนป้องกัน

– ตรวจคัดกรองเชื้อตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป

– เลี่ยงปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อข้างต้น

💡 ไม่เพียงแต่เพศหญิงที่สามารถติดเชื้อ HPV เพศชายก็สามารถติดไวรัสนี้ได้เช่นกัน

ที่มา: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute

ติดตามชุดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ที่ #ZmedicHPV

สอบถามชุดตรวจคัดกรองเชื้อ HPV ด้วยตนเอง ไม่ต้องพบแพทย์ มีใบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

👉 ACC Medical Lab

Message us