ซี เมดิค บริจาคเครื่อง PCR และอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับรพ.หาดใหญ่

ในวันที่ 26 กันยายน 2022 ผู้แทนบริษัท ซี เมดิค จำกัด เข้าพบนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่และคณะเพื่อส่งมอบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) และอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติม รวมมูลค่าทั้งหมด 4,745,600 บาท เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์งานเทคนิคการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ซี เมดิค มีความยินดีอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยทุกคน

💖 ขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงพยาบาลหาดใหญ่

Message us