ซี เมดิค บริจาคเครื่องสกัดสารพันธุกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2023 ผู้แทนบริษัทซี เมดิค จำกัด คุณโชติกา รอดเขียว (Sales Director) และ คุณณัฐญา ราป้อม (Sales Representative) เข้าพบคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งมอบเครื่องสกัดสารพันธุกรรม EXM3000 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1,600,000 บาท เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์อย่างสูงสุด

ซี เมดิค มีความยินดีอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ให้กับว่าที่นักเทคการแพทย์รุ่นต่อ ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อเป็นทั้งกำลังสนับสนุนการศึกษาและกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ทุกท่านในการดูแลสุขภาพคนไทยต่อไป

Message us