ซี เมดิค บริจาคชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 คณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทีม Sales Representative และทีม Regular Affair บริษัท ซี เมดิค จำกัด ได้เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล และผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยา ดร. วัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง เพื่อมอบชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 ATK จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนสุขภาวะขององค์กร

ซี เมดิค ขอขอบคุณบุคลากรของคณะกรรมการอาหารและยาทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักมาตลอดปี เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมโรคและรักษาผู้ป่วยทั้งไทยและเทศทุกคนค่ะ💖

Message us