ซี เมดิค บริจาคชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 สำนักงานสาธารณสุขฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัท ซี เมดิค จำกัดได้เข้าพบรองนายแพทย์สสจ. นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมอบชุดตรวจ Zybio SARS-CoV-2 ATK จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานีฉะเชิงเทรา

ซี เมดิค มีความยินดีอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะ💖

Message us