ซี เมดิค บริจาคชุดตรวจโควิด19 ATK ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ในวันที่ 14 กันยายน 2022 ผู้แทนบริษัท ซี เมดิค จำกัด ได้เข้าพบ นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบชุดตรวจโควิด19 ATK จำนวน 2,000 ชุด เป็นการสนับสนุนการควบคุมโรคโควิด 19 ในจังหวัดจันทบุรี ซี เมดิค มีความยินดีอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยทุกคน

Message us