จริงหรือไม่ที่ตากฝนแล้วจะเป็นหวัด?

🌬เพราะเมื่อมีพายุฝนเข้ามาลมก็จะพัดเอาเชื้อไวรัสที่อยู่ในอากาศเข้ามาในร่างกายเราผ่านระบบทางเดินหายใจ

🥶ประกอบกับอุณหภูมิเมื่อฝนตกและเมื่อร่างกายโดนฝนทำให้อุณหภูมิร่างกาย+เยื่อบุจมูกลดลด 1 – 2 องศาเซลเซียส

🦠ทำให้ร่างกายของเราเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียบางสายพันธุ์ได้ดี

🤧จึงทำให้เราไม่สบายเป็นไข้หวัดเพราะติดเชื้อเหล่านี้นี่เองงง

ดังนั้นในช่วงที่มีฝนตกและอุณหภูมิลดลง ขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารหรือโดนฝน รักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ เชื้อโรคเหล่านี้จะได้ไม่ไปเยี่ยมเยียนทุกท่านนะคะ🫶

ที่มา: โรงพยาบาลยันฮี Yanhee Hospital

Message us