คัดกรอง BRCA1/BRCA2 สกัดอัตราป่วยมะเร็งประหยัดงบรักษา 84 ล้านบาทใน 5 ปี

นโยบายตรวจคัดกรองยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและญาติสายตรงมีมติพิจารณาให้บรรจุเข้าสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 64 

90% ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมพบความผิดปกติของยีน BRCA1 และ BRCA2

การกลายพันธุ์ของยีน BRCA1/2 เป็นปัจจัยให้เกิดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเยื่อบุมดลูก เพื่อคัดกรองและควบคุมการกลายพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งเหล่านี้ ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ทำการวิจัยและประเมินค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบทั้งการตรวจและไม่ตรวจคัดกรองยีน BRCA1/2 พบว่าการตรวจคัดกรองช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งดังกล่าวได้มากกว่าการไม่ได้ตรวจรวมในระยะเวลา 5 ปี ได้ถึง 84 ล้านบาท

นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้ลดค่าใช้จ่ายระยะยาวแล้ว นโยบายนี้ยังช่วยชะลออัตราการเกิดมะเร็งในประชากรไทยได้อีกด้วย พูดง่าย ๆ ได้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งต้องได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยต้องจ่ายอีกนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล เช่นค่าเดินทางมาพบหมอ ค่าอุปกรณ์เสริมในการใช้ชีวิต รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาวด้วยเช่นกัน

ส่วนหนึ่งจากเล่มรายงานการวิจัยสวรส.
ส่วนหนึ่งจากเล่มรายงานการวิจัยสวรส.

แผนในอนาคตหากประเทศไทยมีปริมาณการคัดกรองที่มากกว่าเดิมและมีระบบรองรับที่มีคุณภาพจะสามารถลดค่าใช้จ่ายการตรวจยีนจาก 21,340 บาทเป็น 15,000 บาท สามารถเป็นปัจจัยในการลดต้นทุนการตรวจลงไปได้อีกมากอีกทั้งยังเป็นผลดีกับคุณภาพชีวิตประชากรไทยในอนาคตอีกด้วย

เริ่มต้นการแพทย์ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ขั้นสูง

หลังจากขึ้นเป็นรายการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ระบบสุขภาพก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปในด้านความรู้และเทคโนโลยีพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการและการบูรณาการวินิจฉัยโรคอย่างตรงจุด การบรรจุสิทธิการตรวจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ นับได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของระบบหลักประกันสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยที่พูดได้ว่านำหน้าหลาย ๆ ประเทศไปมากเพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการตรวจยีนขั้นสูงในไม่กี่ประเทศอาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์

เพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำและการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ BRCA1/2 ให้มากขึ้น ซี เมดิค ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าฟังบรรยายเรื่อง “Update Next Generation Genomics in Thailand for Precision Health and Medicine”จากอาจารย์วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ได้ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ประเทศไทยครั้งที่ 45 ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM ห้อง Hall 1 TRUE ICONSIAM วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น.

💙 Z-medic I We Select the Best

from All over the World for You✨

ที่มา

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ เพื่อตรวจหาผู้ที่เป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในประเทศไทย

ใช้ข้อมูล ‘พันธุกรรม’ พยากรณ์โรค ‘ศิริราช’ พัฒนาจีโนมิกส์รักษา ‘มะเร็ง’ เพิ่มบริการ ‘ตรวจการกลายพันธุ์’ ของยีน ช่วยค้นหาโรคเร็ว – เข้าถึงการรักษาไว

ตรวจยีนแม่นยำ “มะเร็งเต้านม” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย เตรียมพร้อมจัดระบบบริการในเขตพื้นที่

ถอดรหัสทิศทาง Genomics นำการแพทย์ไทยเทียบชั้นสากล

Message us