การแพทย์แม่นยำเริ่มแล้ว! เป้าปี 66 ผู้ป่วยแรก 10,000 ราย

🧬’ความคืบหน้าของการแพทย์จีโนมิกส์’ ตอนนี้ดำเนินมาถึงการเริ่มโครงการที่มีเป้าหมายแรกให้แล้วเสร็จในปี 2566 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ Genomics England ได้ร่วมมือกันจัดประชุมทางวิชาการประจำปีภายใต้ MOU (Memorandum of Understanding) ซึ่งมีข้อตกลงให้มีการประชุมประจำปี จากสาระการประชุมที่ผ่านมา ประเทศอังกฤษที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรการวิจัยและวิชาการยินดีที่จะให้ข้อมูลการศึกษาพันธุกรรมการแพทย์แม่นยำและข้อมูลทางคลินิกกับประเทศไทยเพื่อการวิจัยต่อไป

ขอบคุณภาพจาก The Coverage

👨‍⚕️ภายในปีนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคหายาก 10,000 แรกในประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากการศึกษาวิจัยข้อมูลพันธุกรรมระดับจีโนมิกส์ รวมถึงผู้วิจัยจะได้ศึกษาและพัฒนาความรู้และทักษะการแพทย์จีโนมิกส์ต่อไป

ขอบคุณภาพจาก The Coverage
ขอบคุณภาพจาก The Coverage
ขอบคุณภาพจาก The Coverage
ขอบคุณภาพจาก The Coverage

อ่านเพิ่มเติม: https://www.thecoverage.info/news/content/4887

5 หน่วยงานไทยร่วมมือผลักดัน ‘การแพทย์จีโนมิกส์’: https://www.hfocus.org/content/2021/11/23659

เกณฑ์การเบิก BRCA1/2 สปสช.: https://www.nhso.go.th/news/3877

บทความที่เกี่ยวข้อง: https://z-medic.com/tag/precision-medicine/

Message us