การเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจ HPV เชื้อก่อโรคมะเร็งปากมดลูก

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมี 3 วิธี

🔬Pap Smear เก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วย spatula และป้าย slide เพื่อดูว่าเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ปัจจุบันไม่นิยมใช้วิธีนี้เนื่องจากมีความไวต่ำ

👩‍🔬Liquid-based Cytology เก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยแปรงเก็บและเก็บในน้ำยารักษาสภาพเซลล์ กรองเซลล์เป้าหมาย ย้อมสีเซลล์ และดูเซลล์ว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่

🧬HPV DNA เก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยแปรงเก็บ นำแช่น้ำยาสำหรับทำ HPV DNA และทำการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ HPV DNA ด้วยวิธี PCR ที่มีความแม่นยำสูงที่สุด

ในการเก็บตัวอย่าง แพทย์จะเก็บตัวอย่างโดยใช้แปรงเก็บตัวอย่างสอดเข้าช่องคลอดให้หัวแปรงอยู่บริเวณปากมดลูกพอดี หมุนเพื่อเก็บตัวอย่าง และนำตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ต่อไป ✅

แปรงสำหรับเก็บบางยี่ห้อยังมีจุดแสดงระยะที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าเก็บตัวอย่างได้ถูกต้องในกรณีที่กลัวว่าจะเก็บไม่โดนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น Copan Vaginal Swab โดยเป็น Self-collection Swab ที่มีการศึกษาสนับสนุนเพียงพอว่าสามารถเก็บตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เท่ากับแพทย์เก็บที่โรงพยาบาล

ดูรายละเอียดสินค้าและตัวอย่างงานวิจัยตีพิมพ์: https://z-medic.com/product/self-vaginal-floqswab/

Message us