การป้องกันการติดเชื้อไวรัส #HPV

การฉีดวัคซีน

แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส HPV โดยเฉพาะในผู้หญิงช่วงอายุ 9-26 ปี หรือผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนจะทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพมากกว่า

อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนในผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วยังสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีนโยบายฉีดวัคซีน HPV ฟรีให้กับเด็กอายุ 9 ปีเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในประชากรหญิงระยะยาว เริ่มตั้งแต่ปี 2560

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แนะนำผู้หญิงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 1-2 ปี นโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุว่าให้สิทธิหญิงไทยตั้งแต่อายุ 30-60 ปีเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA ทุก ๆ 5 ปี และเข้าตรวจเพิ่มเติมหากพบเชื้อ HPV ตามนโยบายของสปสช.ต่อไป

💡ตอนนี้ทุกท่านสามารถตรวจสอบสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและสิทธิสุขภาพอื่น ๆ ได้ที่กระเป๋าสุขภาพ แอพเป๋าตัง

🙅🏼‍♀️หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อ HPV ต่อไปนี้

❌ เปลี่ยนคู่นอนหลายคนทำให้มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อที่มากขึ้น

❌ มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยกว่า 17 ปี เนื่องจากการได้รับเชื้อตอนช่วงที่เซลล์ปากมดลูกกำลังเปลี่ยนแปลงจะมีความไวต่อเชื้อ HPV สูงมาก

❌ ตั้งครรภ์และคลอดลูกมากกว่า 4 ครั้ง

❌ มีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

❌ รับประทานยาคุมเป็นเวลานาน 5 – 10 ปี

❌ สูบบุหรี่

ที่มา: สารก่อมะเร็งที่พบในชีวิตประจำวัน หน้า 10

 มะเร็งปากมดลูก: Cervical Cancer

#ZmedicHPV

Message us