การตรวจโรคไข้เลือดออก

หากท่านเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ทางรพ.จะเก็บตัวอย่างเลือดของท่านและนำเข้ากระบวนการทางเทคนิคการแพทย์ในห้องแล็บ โดยมีวิธีการตรวจวินิจฉัยดังต่อไปนี้

Rapid test อ่านตาเปล่า / FIA ใช้เครื่องอ่าน

🤺 ตรวจ Antibody ที่ร่างกายผลิตขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อเมื่อติดเชื้อ

👾ตรวจ Antigen โปรตีน NS1 ของเชื้อเมื่อเข้าสู่เซลล์มนุษย์

ELISA

🎯 ตรวจ Antibody หรือ Antigen โดยใช้น้ำยาตรวจจับกับเป้าหมายและให้เครื่องออกผล

Real-time PCR

🧬ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Dengue

#ZmedicDengue#Dengue#Rapidtest#FIA#ELISA#PCR

Message us