โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเทศไทยย้อนหลัง 6 ปี

โรคยอดฮิตสูงสุด 2 อันดับคือ ซิฟิลิสและหนองใน ตีคู่กันมาอย่างสม่ำเสมอ ผู้ชายมีเปอร์เซ็นต์อัตราป่วยมากกว่าผู้หญิงที่ 54.59% ในขณะที่ ผู้หญิงอยู่ที่ 33.55%

Zmedic Admin

20/02/2023
Message us