10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

ในปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยและมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เป็นจำนวน 139,206 คน/ปี เฉลี่ยวันละ 381 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นจำนวน 81,973 คน/ปี เฉลี่ยวันละ 225 คน ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงกำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง และจะเห็นได้ว่าการเกิดมะเร็งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมการปฏิบัติตัวให้สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากกว่าการเกิดจากพันธุกรรมในครอบครัว

โดยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1.มะเร็งตับและท่อน้ำดี 

2.มะเร็งปอด 

3.มะเร็งเต้านม   

4.มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 

5.มะเร็งปากมดลูก 

ปัจจัยในการเกิดโรคมะเร็ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1.สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอากาศ อาหาร น้ำดื่ม หรือจากรังสี แบคทีเรีย

หรือพยาธิบางชนิด 

2.ความผิดปกติภายในร่างกาย เช่น เกิดจากพันธุกรรม ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาวะทุพโภชนา 

สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรค

1.การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

2.พฤติกรรมการกิน เช่น อาหารไขมันสูง ปิ้งย่าง อาหารแปรรูป 

3.ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน 

4.ไม่ทานผักและผลไม้ 

5.ไม่ออกกำลังกาย 

6.การได้รับรังสี 

7.การติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัสหรือพยาธิ 

ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิผลสูงและแม่นยำ ทำให้ลดโอกาสในการเกิดโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที เพราะมะเร็งบางชนิดที่เริ่มก่อขึ้นในร่างกายมักจะไม่แสดงอาการทำให้อาจได้รับการรักษาที่ช้าและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง เมื่อมะเร็งลุกลาม ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนหมั่นคอยสังเกตตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต การกินอาหาร คอยใส่ใจดูแลสุขภาพอยู่เสมอและหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีตลอดอย่างต่อเนื่อง 

7 สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง 

1.ร่างกายมีก้อนตุ่มขึ้น 

2.เป็นแผลเรื้อรัง 

3.ระบบขับถ่ายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ขับถ่ายมีมูกเลือดปน  

4.ไอ เสียงแหบแห้ง 

5.หูด ไฝมีสีและลักษณะเปลี่ยนไป 

6.กลืนกินอาหารลำบาก 

7.มีภาวะเลือดออกตามร่างกาย เช่น ช่องคลอด 

สนใจน้ำยาตรวจหาเชื้อมะเร็ง : https://z-medic.com/product/3dmed-brca1-and-brca2-gene-mutation-detection-kit/ 

ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ,กรมการแพทย์,กระทรวงสาธารณสุข 

👩‍🔬Zmedic 
💗We Select the Best from all over the World for You. 

Message us