1 วันในห้องแล็บ นักเทคนิคการแพทย์ทำอะไรบ้าง?

☣ผ่านสถานการณ์โควิด หลายท่านอาจรู้จักกับนักเทคนิคการแพทย์ว่าเป็นผู้ตรวจเชื้อก่อโรคที่ทำงานอยู่ในแล็บโรงพยาบาลมาแล้วบ้าง วันนี้ ซี เมดิค ขอขยายหน้าที่ของเราให้ทุกท่านรู้จักนักเทคนิคการแพทย์มากขึ้น โดยจะแบ่งหมวดหมู่การทำงานในห้องแล็บว่างานของนักเทคนิคการแพทย์สามารถตรวจอะไรได้

🌎โลกของงานเทคนิคการแพทย์เป็นโลกที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบรรจบกันเพื่อสนับสนุนงานการแพทย์ทั้งในการตรวจวินิจฉัยโรค ติดตามโรค และการรักษาโรค ในปัจจุบันงานเทคนิคการแพทย์มีความสำคัญอย่างมากในการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์ให้แม่นยำ และเป็นประโยชน์ในการรักษาคนไข้ในขั้นตอนถัดไป

👉เมื่อเข้าไปในส่วนห้องแล็บ สามารถแบ่งหมวดการทำงานได้ดังนี้👈

ในหมวดงานที่แตกต่างในห้องแล็บนี้สามารถทำให้ทุกท่านเห็นภาพของงานเทคนิคการแพทย์ชัดขึ้นว่ามีความสำคัญต่อการวินิจฉัยคนไข้อย่างไร นับเป็นความมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้สรรค์สร้างขึ้นเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

💙 We select the best from all over the world for you 💙

Message us