เชื้อวัณโรค ติดง่าย เชื้อกระจายในอากาศ

เรื่องใหญ่ เป็นวาระทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ

1 ใน 10 โรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก

เนื่องจากเชื้อเป็นลักษณะ Airborne ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศ จึงทำให้ทุกคนมีโอกาสในการสัมผัสเชื้อง่ายขึ้น

อันตรายขึ้นอีก หากผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยเชื้อ HIV เนื่องจากร่างกายและภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอกว่าคนปกติ อย่างไรก็ตาม โรควัณโรครักษาได้ ยิ่งตรวจพบเร็ว ปลอดภัยกับตัวเอง และผู้อื่น

Message us