ไวรัส #RSV ภัยร้ายเด็กเล็กฤดูฝน

🦠RSV ย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อทำให้ผู้ป่วยจะติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจและก่อให้เกิดไข้หวัดรุนแรงโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศชื้น ดังนั้นจึงพบการระบาดมากในฤดูฝนถึงฤดูหนาว

⚠️เด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี คลอดก่อนกำหนด มีโรคหัวใจ หรือโรคปอด จะมีความเสี่ยงป่วยรุนแรงกว่าเด็กทั่วไป

📋อาการเด่นชัดที่แยกโรคนี้ออกจากไข้หวัดธรรมดา

หลอดลมฝอยอักเสบ

หายใจหอบเหนื่อย

หน้าอกบุ๋ม

เสียงหายใจดังหวีด

🌡อาการทั่วไป

ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก

เบื่ออาหาร

อาจจะพบอาการร้องกวน ซึมลง ในเด็กทารก

💦การแพร่กระจาย

เชื้อ RSV เป็นเชื้อที่แพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากสามารถติดต่อผ่านละอองฝอยการไอจามเข้าทางจมูก ปาก และเยื่อบุตา หรือจะผ่านพื้นผิวสิ่งของก็ได้ ดังนั้นโรงเรียนและศูนย์รับเลี้ยงเด็กจึงเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการระบาดส่วนใหญ่

👩‍⚕️การตรวจวินิจฉัย

เมื่อวินิจฉัยทางคลินิกแล้วผู้ป่วยมีอาการและสัญญาณที่เข้าได้กับการติดเชื้อ RSV แพทย์อาจเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกเพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นการยืนยันการติดเชื้อและวางแนวทางการรักษาได้ถูกต้อง

❗️เชื้อ RSV สามารถติดมนุษย์ได้ทุกเพศทุกวัย เพียงแต่จะพบการระบาดมากและมีอาการป่วยรุนแรงในเด็ก อีกกลุ่มที่ควรระวังคือ 🧓ผู้สูงอายุ

🧼ควรหมั่นใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มือหรือพื้นผิวสัมผัส ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพบคนมากหรือไปในที่แออัด ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ

สินค้ากลุ่ม RSV: https://z-medic.com/produc…/test/respiratory-diseases/rsv/

Message us