โรคไทรอยด์ อาการ การตรวจ

25 พฤษภาคม │ วันไทรอยด์โลก

อ้วนขึ้น-ผอมลง ผิดปกติ? 

อาการนี้อาจเป็นสัญญาณของโรคต่อมไทรอยด์ 

  • ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ (Hypothyroidism) 
  • ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) 

ปัจจุบันมีคนจำนวนมากเป็นไทรอยด์โดยที่ไม่รู้ตัวเนื่องจากไม่ได้รับการตรวจที่เหมาะสม ตรวจพบเร็ว รักษาเร็ว ป้องกันโรคแทรกซ้อน 

โรคไทรอยด์ อาการ
การรักษาภาวะไทรอยด์ผิดปกติ

ที่มา: โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

Aikang CLIA Mate plus: https://z-medic.com/product/aikang-clia-mate-plus/

Lifotronic eCL8000: https://z-medic.com/product/lifotronic-ecl8000/

Message us