โควิด19 VS วัณโรค

ทั้งสองโรคเป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน แต่เราจะแยกความแตกต่างระหว่างสองโรคนี้ได้ยังไงบ้าง สามารถศึกษาจาก infographic ของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์หมวดวัณโรค: https://z-medic.com/prod…/test/mycobacterium-tuberculosis/

#ZmedicTuberculosis #Tuberculosis #วัณโรค #วัณโรคปอด #วันวัณโรคสากล

Message us