ยุงลายตัวร้าย นำภัยไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ( Dengue virus ) ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เชื้อไวรัสเดงกีมี 4 สายพันธุ์ อาจพบได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ระบาดมากในเขตโซนร้อนช่วงฤดูฝน

สาเหตุและการติดต่อ 

เชื้อไวรัสเดงกีมี 4 สายพันธุ์ คือ DENV1,DENV2,DENV3,DENV4 ซึ่งอยู่ในยุงลายเพศเมียที่เป็นพาหะนำโรคและจะออกหากินในตอนกลางวันโดยการดูดซึมเลือดเป็นอาหาร เมื่อยุงลายที่เป็นตัวพาหะกัดดูดซึมเลือดของคนที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี เชื้อไวรัสจะเข้าไปฝังตัวภายในเซลล์ผนังกระเพาะอาหารของยุง จะฝักตัวในระยะเวลา 8-12 วัน และเมื่อยุงลายไปกัดผู้อื่น เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระแสเลือดของคนที่ถูกกัดจึงทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสเดงกีและเป็นไข้เลือดออก

 

อาการแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ 

1.ระยะไข้ : ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอยแบบเฉียบพลัน 39-40 องศา ติดต่อนาน 2-7 วัน โดยไม่ตอบสนองกับยาลดไข้ 

– ปวดศีรษะรุนแรง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

– คลื่นไส้ อาเจียน 

– ปวดกระบอกตา ตาแดง 

– มีอาการซึม เบื่ออาหาร 

– ปวดท้องใต้ลิ้นปี่หรือชายโครงขวา 

– มีจ้ำเลือด หรือผื่นแดงขึ้นที่บริเวณผิวหนัง 

2.ระยะวิกฤต : ผู้ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอาการจะดีขึ้น ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้เข้าสู่ระยะนี้ แต่ในบางรายไข้จะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเป็นระยะที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด เนื่องจากอาจเกิดภาวะช็อกจากไข้สูงได้และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต อาการของผู้ป่วยระยะวิกฤตต้องเฝ้าระวัง มีดังนี้ 

– เกร็ดเลือดต่ำ เลือดออกผิดปกติ อาจมีเลือดออกในกระเพาะ 

– มีจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามร่างกาย 

– ปวดท้องมาก 

– คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง 

– มีอาการกระสับกระส่าย 

– มือเท้าเย็น ตัวเย็น 

– อ่อนเพลีย ซึม 

– ชีพจรเบาเร็ว 

ระยะนี้เกิดขึ้นประมาณ 24-48 ชั่วโมง ผู้ที่มีอาการเสี่ยงเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเนื่องจากเป็นอาการเสี่ยงเข้าสู่ภาวะช็อคและทำให้เสียชีวิตได้ 

3.ระยะฟื้นตัว : อาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ 

– ไข้ลดลงและอุณหภูมิร่างกายปกติ 

– รับประทานอาหารได้มากขึ้น 

– ปัสสาวะมากขึ้น 

– มีผื่นหรือจุดเลือดขึ้นตามตัว 

การป้องกัน 

-ป้องกันไม่ให้โดนยุงกัด เช่น สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด ทายาหรือสเปรย์กันยุง 

-กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น อย่าให้เกิดน้ำขังหรือปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขัง  

-ติดมุ้งลวดตามหน้าต่างประตูหรือนอนในมุ้ง 

-ฉีดวัคซีนป้องกัน 

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

-ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) เป็นการตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือดขาว ปริมาณเกล็ดเลือด 

-ตรวจหาโปรตีนของเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue NS1 Antigen) 

-ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue IgM/IgG) 

-ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue PCR) 

สนใจน้ำยาตรวจหาเชื้อ Dengue virus : https://z-medic.com/product-category/test/mosquito-borne-diseases/dengue/ 

ที่มา : โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์,กรมควบคุมโรค,สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 

👩‍🔬Zmedic 
💗We Select the Best from all over the World for You. 

Message us