ประมวลภาพงาน LA Forum 2022 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11

ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565 สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดงาน LA Forum 2022 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11 บริษัท ซี เมดิคได้เข้าร่วมงาน จัดบูธแสดงสินค้า และให้ข้อมูลกับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยียนและสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับลูกค่าทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร อนึ่ง พวกเราขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ซี เมดิค จำกัดค่ะ

บรรยาวิชาการจัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์
บูธแสดงสินค้า Z-medic
บูธแสดงสินค้า Z-medic
บูธแสดงสินค้า Z-medic
บูธแสดงสินค้า Z-medic
เครื่อง Sofia หลักการ FIA
Premium จาก Z-medic
บูธแสดงสินค้า Z-medic
บูธแสดงสินค้า Z-medic
คุณนันทศักดิ์ Vice President

#LaForum2022

#ThailandLaForum2022

Message us